Kinh nghiệm

Thực hiện thành công

24

Dự án

Chúng tôi có

154

Khách hàng

Chúng tôi có hơn

20

chuyên gia CNTT

Thành công với hơn

100

Khách hàng

Chúng tôi làm gì?

Tất cả các dịch vụ liên quan đến CNTT

Chúng tôi tư vấn các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, có thể thực hiện việc triển khai hoặc phối hợp với các đối tác để triển khai. Đặc biệt chúng tôi có hệ thống CRM hoàn thiện, đã triển khai cho nhiều đối tác.Đội ngũ nhân viên chúng tôi có kinh nghiệm về

Triển khai ứng dụng cho doanh nghiệp.

Hệ thống phần cứng, mạng và bảo mật.

Tích hợp hệ thống.

Phân tích và xử lý dữ liệu.

Theo dõi chúng tôi qua mạng xã hội

© 2018 Đã đăng ký bản quyền . Thiết kế bởi Homtech